Security Audit

Onze Advisory & Audit auditors en consultants zijn allen gekwalificeerd, gespecialiseerd en gecertificeerd op diverse terreinen van informatiebeveiliging. Onze Advisory & Audit dienstverlening richt zich op specifieke vragen van onze klanten op het gebied van digital security. Deze vragen kunnen betrekking hebben op het aantonen van compliance met regelgeving, oordelen over de kwaliteit van de security, het inzicht geven in tekortkomingen, verbetermaatregelen en advies. Onze auditors en consultants hebben dan niet enkel zicht op de techniek maar zeker ook op de andere belangrijke facetten van security: People, Process en Organization.

Onze Advisory & Audit dienstverlening bestaat uit drie onderdelen:

Assurance
Gecertificeerde IT auditors, waaronder ook RE’s (Register EDP Auditors) en CISA’s voeren assurance-onderzoeken uit conform de daarvoor geldende auditstandaarden van de NOREA en ISACA. Dit zijn o.a. de NOREA Richtlijn 3000 en 3402 en de ISACA Standards for IS Audit en Assurance.

Assurance-related
Met gebruik van normenkaders en frameworks voeren onze consultants en auditors ook onderzoeken uit gericht op het vaststellen van de kwaliteit van beveiligings- en beheersmaatregelen en het signaleren van eventuele tekortkomingen. Omdat wij hierbij geen overkoepelend oordeel geven is er meer ruimte voor concrete aanbevelingen. Assurance-related opdrachten zijn onderzoeken in opdracht van de klant die gaan over specifieke werkzaamheden of assessments.

Advisory
De Advisory dienstverlening van Secura is een breed concept. Het kan betrekking hebben op het ondersteunen van CISO’s, het begeleiden van organisaties ter voorbereiding op de certificering tegen standaarden als de ISO 27001, maar ook het adviseren over de bewerkersovereenkomst met een Cloud service provider om te voldoen aan de GDPR.

Wilt u meer informatie?
Bel met een van onze consultants via +31 40 23 77 990 of mail sales@secura.com om uw behoeften te inventariseren en te komen tot een oplossing die naadloos aansluit bij uw vraag.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa