DMZ

De DMZ ofwel Demilitarized Zone is het 'niemandsland' tussen het interne netwerk en internet. In de DMZ staan systemen die - vanwege een directe verbinding met internet - niet helemaal vertrouwd kunnen worden. Deze systemen in de DMZ hebben vaak wel weer de nodige connecties met systemen op het interne netwerk. Bijvoorbeeld om gegevens voor webservers uit back-officesystemen te halen.

De DMZ is een belangrijk gedeelte van het netwerk om een veilige koppeling tot stand te brengen met de buitenwereld. Bij de opzet van een nieuwe DMZ of grote wijzigingen daarin verdient het daarom aanbeveling deze grondig te onderzoeken.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa