Onderwijs

Het is de droom van elke leerling en vaak goed voor een filmscript: de onvoldoende voor je toets veranderen in een voldoende. Heel moeilijk is dat niet. Dit voorbeeld spreekt tot de verbeelding, maar de uitdagingen zijn meestal groter en bovendien afhankelijk van het soort onderwijs.

Vooral het hoger of universitair onderwijs bestaat uit grote en complexe organisaties met omvangrijke en vaak relatief open netwerken. Voeg daaraan toe dat onderwijsinstellingen steeds meer digitaal toetsen gaan afnemen en het zal duidelijk zijn dat de bescherming van privacygevoelige gegevens van leerlingen en studenten hoog op de agenda staat.

Whitepaper: IT-beveiligingsonderzoeken

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen stellen regelmatig de vraag welk soort onderzoek het beste ingezet kan worden bij beveiligingsvraagstukken. In opdracht van SURFnet heeft Secura begin 2016 een whitepaper geschreven over de verschillende aspecten van technische IT security testen. Dit whitepaper is geschreven voor medewerkers die betrokken zijn bij IT-projecten, zowel vanuit een operationele rol als vanuit een regiefunctie. 

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa