Overheid

Lektober, weet u het nog? Oktober 2011 was de maand waarin voorbeelden opdoken van websites en gemeenten die hun IT security niet op orde hadden. Deze bevindingen hebben geleid tot een aanscherping van de DigiD-norm en daarmee de verplichting websites periodiek te testen en auditen tegen die norm.

De overheid communiceert steeds meer digitaal met haar burgers. Dat is efficiënt en voor de burger vaak ook gemakkelijk. Maar hoe houden we dat veilig en wat betekent dit voor de privacy van burgers?

Gelukkig zorgt diezelfde overheid voor meer wet- en regelgeving - zoals de meldplicht datalekken - om beveiligingsrisico's te minimaliseren en de privacy zoveel mogelijk te waarborgen.

@Secura 2017
Disclaimer  /  Privacy policy  /  Sitemap / Inloggen
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa