Overheid

De overheid werkt steeds meer digitaal en verwerkt belangrijke gegevens waaronder ook vertrouwelijke persoonsgegevens van burgers. Dat is efficiënt en voor de burger vaak ook gemakkelijk. Maar hoe houden we dat veilig en wat betekent dit voor de privacy van burgers? Onvoldoende beveiliging leidt tot incidenten die grote impact en politiek gevolgen kunnen hebben.

Gelukkig zorgt diezelfde overheid voor meer wet- en regelgeving - zoals de aankomende EU General Data Protection Regulation (GDPR) - om beveiligingsrisico's te minimaliseren en de privacy zoveel mogelijk te waarborgen.

Geïntegreerde aanpak
Informatiebeveiliging staat niet op zichzelf, bescherming van persoonsgegevens en know how evenmin. De kracht van beveiligen zit hem in een geïntegreerde, multidisciplinaire benadering en eenduidige toetsing van een Information Security Management System (ISMS) waar alle data in zijn ondergebracht. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) laat zien wat mogelijk is. Met de introductie van ENSIA is nu één verantwoording over informatieveiligheid geïmplementeerd die aansluit op de gemeentelijke planning- en control cyclus en de losse verantwoordingen zal vervangen. De dienstverlening vanuit Secura rond ENSIA is breed en compleet. Lees hoe Secura u kan ontzorgen.

 

 

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa