Penetratietesten

Een penetratietest (of pentest) spreekt het meest tot de verbeelding. De consultants van Secura gaan in de beschikbare tijd op zoek naar een zwakke plek in uw beveiliging en proberen deze vervolgens uit te buiten om bijvoorbeeld verder te penetreren in een LAN- of extranet-omgeving.

Uitbuiten van kwetsbaarheden

Een penetratietest van Secura lijkt op een black box test, maar is toch wezenlijk anders. Of er nog andere zwakke plekken zijn, is van secundair belang. Het doel van de penetratietest is zo goed mogelijk aan te tonen waar een bepaald probleem in uw IT security toe kan leiden en wat dat betekent voor uw organisatie. Met een penetratietest kunnen wij de ernst van IT security problemen aantonen, zodat uw organisatie zich bewust wordt van de mogelijke gevaren. Naar aanleiding van de resultaten van deze test kiezen veel organisaties dan ook voor een structurele aanpak van hun IT security.

Secura legt de bevindingen van de penetratietest vast in heldere rapportages met een duidelijke managementsamenvatting, een uitgebreide risicoanalyse per bevinding en aanbevelingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

 

@Secura 2017
Disclaimer  /  Privacy policy  /  Sitemap / Inloggen
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa