Webservices

Veel applicaties op internet of interne netwerken zijn voor gebruikers tamelijk onzichtbaar. Deze webservices maken het mogelijk dat applicaties met elkaar kunnen communiceren. Bij webservices komen nogal eens problemen voor die je bij webapplicaties niet zo vaak meer tegenkomt.

Waarom zou je de invoer die je van het ene programma krijgt in het andere controleren? Zo'n computerprogramma stuurt toch altijd wat je verwacht? Dat klopt, tenzij de gegevens verstuurd zijn door iemand die er kwade bedoelingen mee heeft.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa