Data Protection Impact Assessment (DPIA)

De Rijksoverheid is verplicht om bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving rekening te houden met de resultaten van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), nu nog Privacy Impact Assessment (PIA) genoemd. Hiervoor is het Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling rijksdienst (PIA) ontwikkeld.

DPIA is verplicht als de gegevensverwerking kan worden geïdentificeerd als een hoog risico. Omdat de DPIA een belangrijke hoeksteen van controle is, heeft Secura een aantal diensten ontwikkeld om organisaties vanuit verschillende perspectieven te ondersteunen:

  • Ondersteuning van het ontwerp en het uitvoeren van een DPIA-proces;
  • DPIA uitvoeren (met ondersteuning van de organisatie en haar datacontroller);
  • Review van een uitgevoerd DPIA;
  • Audit op een DPIA-proces;
  • Design review.

Het is van cruciaal belang de juiste keuze te maken in de te implementeren beheersmaatregelen.

Bel met één van onze experts via 040-2377990 of mail sales@secura.com om uw behoeften te inventariseren en te komen tot een oplossing die naadloos aansluit bij uw vraag.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa