Information Security Management

Secura is gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van Information Security Management Systems (ISMS) en het gebruik van internationaal geaccepteerde beveiligingsstandaarden, frameworks en best practices. ISMS is een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het ISMS bestaat voor een deel uit IT-management processen, gedrag van medewerkers, procedures en bedrijfsrichtlijnen/beleid/policy.

Door het inrichten van een ISMS en het uitvoeren van verplichte activiteiten kan aantoonbaar worden gemaakt dat voldoende aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging. Daarbij zijn een aantal activiteiten en documenten verplicht, zoals het uitvoeren van een interne audits en risico-analyses.

De kern van het ISMS is de kwaliteitscirkel van Deming, Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus). Het basisidee is dat u op elk moment concreet inzicht krijg in het niveau van informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Het handhaven van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit (met inbegrip van authenticiteit, toerekenbaarheid en controleerbaarheid) van informatie is het overkoepelende doel van informatiebeveiliging.

De aanpak van Secura voor informatiebeveiliging:

  • Plan: doelstellingen, processen, informatiesystemen en informatie vaststellen die relevant zijn voor de informatiebeveiliging;
  • Do: implementeren en uitvoeren van de maatregelen voor de informatiebeveiliging;
  • Check: monitoring en toetsen van de genomen maatregelen aan de gestelde doelstellingen;
  • Act: acties nemen op tekortkomingen en aanbevelingen om de informatiebeveiliging te verbeteren.

Op basis van onze kennis en ervaring hebben wij diverse services ontwikkeld om u te ondersteunen bij het 'in controle' zijn op het gebied van security management:

  • Ondersteuning bij implementatie;
  • Uitvoering Pre-Audit;
  • Ondersteunen bij een Certificering Audit;
  • Uitvoering Certificering Audit;
  • Interim Service (CISO, ISO en DPO).

 Bekijk onze factsheet Informatiebeveiliging

Wilt u meer informatie?
Bel met één van onze experts via 040-2377990 of mail sales@secura.com om uw behoeften te inventariseren en te komen tot een oplossing die naadloos aansluit bij uw vraag.@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa