Kennismiddag Privacy in de zorg

Voldoet uw organisatie aan de regels die worden gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens? Bereidt u zich al voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in Europa van kracht wordt? De kennismiddag "Privacy in de zorg" is speciaal bedoeld voor professionals in de zorg die belast zijn met privacy en de beveiliging van persoons- en patientgegevens.

Privacy in de zorg is een belangrijk en complex onderwerp. Patiëntgegevens moeten altijd beschikbaar zijn om snel adequate zorg te kunnen geven als het nodig is. Maar deze gegevens dienen ook heel goed te worden beschermd in het kader van de privacy. De wet- en regelgeving op het gebied van privacy wordt steeds strenger. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in de Agenda 2017 speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens - waaronder medische gegevens - en de beveiliging daarvan. Ook zal de autoriteit aandacht hebben voor de nieuwe EU-wetgeving: algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving is het in veel gevallen noodzakelijk om een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren en een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Organisaties (in de zorg) hebben nog ruim een jaar de tijd om aan de nieuwe verordening te voldoen, die in mei 2018 van kracht wordt. Het is van groot belang om tijdig na te gaan of processen, diensten en producten moeten worden aangepast. Secura helpt u daarbij.

Programma

Tijdens deze kennismiddag geven we praktische voorlichting en checklists waarmee u snel kan nagaan wat er op korte en langere termijn moet worden geregeld om aan de huidige en toekomstige (Europese) wetgeving te voldoen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Privacy versus beschikbaarheid
 • Privacy in relatie tot:
  • WBP/Meldplicht datalekken
  • AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
  • NEN 7510

Een rondetafeldiscussie biedt alle gelegenheid om met vakgenoten verder van gedachten te wisselen over deze onderwerpen.

Voor wie?

Deze kennismiddag is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij of voor ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, welzijn en ouderenzorg, gehandicaptenzorg en overheden en belast is met privacy en de beveiliging van persoons- en patientgegevens:

 • Directie / Algemeen Management
 • Security officer
 • Privacy officer
 • Compliance officer
 • CISO
 • ICT-manager
 • IT-specialist
 • Informatiemanager
 • Beleidsadviseur

Deelname


Datum: dinsdag 9 mei 2017
Locatie: Kantoor Secura, Vestdijk 59 – Eindhoven
Tijd: inloop vanaf 12.00 uur

Deze kennismiddag werd u kosteloos aangeboden. Lees hier wat de deelnemers zeggen over de sessie.

 

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa