Wat houdt het VIPP-assessment in?

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het VIPP-programma heeft als doel dat ziekenhuizen op korte termijn een digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat ziekenhuizen voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

Het VIPP-programma is opgesplitst in twee programma’s namelijk ‘Patiënt en Informatie’ en ‘Patiënt en Medicatie’. Deze programma’s zijn elk weer onderverdeeld in modules. Hieronder is een overzicht met de belangrijkste criteria die worden gehanteerd voor het behalen van de verschillende modules van het VIPP-programma:

Patiënt & informatie

 • Module A1: Zorginstellingen kunnen op 1 juli 2018 de patiënt minimaal een download van medische gegevens aanbieden.
 • Module A2: Iedere zorginstelling heeft op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden (bij voorkeur realtime).
 • Module A3: Per 31 december 2019 wordt voldaan aan 3 van de volgende 5 subdoelen:
  • Implementatie van functionaliteit die output van e-health kan toevoegen;
  • 25% van de patiënten gebruikt het patiëntenportaal (zie ook A2);
  • MedMij standaard geïmplementeerd: patiënt kan zijn gegevens overzetten naar de persoonlijke gezondheidsomgeving;
  • Het patiëntenportaal of de link naar PGO bevat een overzicht van zorgprofessionals die dit hebben geraadpleegd;
  • Het patiëntenportaal bevat een overzicht van bekende medicatie en de patiënt kan een verzoek tot aanpassing of wijziging doen.

Patiënt en Medicatie

 • Module B1: Iedere instelling kan uiterlijk per 1 juli 2018 een actueel overzicht van medicatie (geïntegreerd met EVS en EPD) bieden als onderdeel van het medicatieproces in klinische en poliklinische setting.
 • Module B2:
  • Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 medicatie voorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept.
  • Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn (v9.01 of nieuwer).

Alle ziekenhuizen moeten tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 het VIPP-assessment laten uitvoeren door een Register EDP- Auditor (RE). In eerste instantie hoeft slechts aan Module A1 en Module B1 voor 1 juli 2018 voldaan te worden. Aan alle overige modules moet per 31-12-2019 worden voldaan. U heeft de vrijheid om het assessment te laten uitvoeren op één module, een aantal of alle modules in één keer, mits dit binnen de tijdslijn valt. Secura heet in haar Advisory & Audit team gespecialiseerde RE’s die u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de VIPP-assessments.

Wilt u meer informatie?
Bel met één van onze RE Auditors via 040-2377990 of mail sales@secura.com om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa