Privacy

Door recente wetswijzigingen, zoals de Meldplicht Datalekken en aankomende Europese regelgeving (GDPR) worden organisaties steeds vaker geconfronteerd met vragen over privacy en de meldplicht datalekken.

Wij helpen organisaties hun processen zo in te richten dat ze aan de wet- en regelgeving kunnen voldoen. De juridische consequenties van deze wetgeving adresseren wij in samenwerking met onze partner Louwers Advocaten. Op deze wijze kunnen wij niet alleen de techniek maar ook de wettelijke kaders in beschouwing nemen bij onze adviezen. Deze combinatie is uitermate wenselijk bij bijvoorbeeld migratietrajecten naar de Cloud. Veel klanten benaderen dit vanuit een sec technisch prespectief en vergeten daarbij dat privacy en de nieuwe mogelijkheden van de Cloud niet altijd even goed samengaan. Als bovendien ook nog internationaal naar privacy moet worden gekeken is dit juridische aspecten niet te negeren.

In sommige gevallen stellen wij voor een langere periode één van onze consultants beschikbaar als (interim) security officer, privacy officer of compliance office om het invoeringstraject van privacy- of securityprocessen te begeleiden. Ook kunnen wij op deze onderwerpen 'quickscans' uitvoeren die u in een korte tijd en met beperkt budget een goed inzicht geven in de stand van zaken en de meeste dringende verbeteringen.

@Secura 2018
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa