Uitvoeren DigiD-assessments

Het ICT-beveiligingsassessment wordt door een Register EDP- Auditor (RE) van Secura en volgens de richtlijn 3000 van de NOREA voor Assurance-opdrachten uitgevoerd. Secura hanteert vier fases voor het uitvoeren van het ICT-beveiligingsassessment:

Fase 1: Formele opdrachtacceptatie en Kick-off
Fase 2: Assessment uitvoering
Fase 3: Afstemmen bevindingen
Fase 4: Rapportage, bespreking en evaluatie

Het resultaat is een assurancerapport dat voldoet aan de door Logius gestelde eisen. Als onderdeel van de uitvoering van het assessment kunt u de penetratietest laten uitvoeren door Secura. Onze security specialisten zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van dit soort technische beveiligingsonderzoeken.

Overigens kunt u ook een diepgaander onderzoek laten uitvoeren waarbinnen de relevante DigiD-normen zijn meegenomen. Dit biedt u een completer beeld van het beveiligingsniveau van uw omgeving met concrete handvatten ter verbetering.

Indien u dit diepgaandere beveiligingsonderzoek periodiek laat uitvoeren heeft u tevens automatisch opvolging gegeven aan één van de normen van de DigiD-assessments!

Wilt u meer informatie?
Bel met één van onze RE Auditors of mail sales@secura.com om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

@ Secura 2019
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa