VIPP-assessments

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het VIPP-programma heeft als doel dat ziekenhuizen op korte termijn een digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat ziekenhuizen voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

Het VIPP-programma is opgesplitst in twee programma’s namelijk ‘Patiënt en Informatie’ en ‘Patiënt en Medicatie’. Deze programma’s zijn elk weer onderverdeeld in modules. Lees meer over wat het VIPP-assessment inhoudt.

VIPP-programma Secura

Er moet getoetst worden of uw systeem voor gegevensverwerking- en uitwisseling van patiëntinformatie voldoet aan de gestelde eisen van het Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zo bent u er van verzekerd dat u aan de norm voor de subsidieregeling voldoet.

Uitvoeren VIPP-assessment

Secura doet veel security audits in de zorgsector en specifiek ook bij ziekenhuizen. Aangezien Secura in haar Advisory & Audit team ook gespecialiseerde RE’s heeft, is ook de VIPP-assessment opgenomen in onze service portfolio. Alvorens een voorstel uit te werken hebben wij een gesprek met de verantwoordelijke voor de VIPP- functionaliteit binnen het ziekenhuis. In dat gesprek bespreken wij, naar de kennismaking, de belangrijkst aspecten die nodig zijn voor het bepalen van de scope van het VIPP-assessment.

Het VIPP-assessment wordt onder de verantwoordelijkheid van een Register EDP- Auditor (RE) van Secura en volgens de richtlijn 3000 van de NOREA voor Assurance-opdrachten uitgevoerd.

Secura biedt de volgende VIPP-assessment dienstverlening:

  • Uitvoeren van een Pre- Audit VIPP-assessment;
  • Uitvoering VIPP-assessment Audit;
  • Interim Service (CISO, ISO en DPO).

Wilt u meer informatie?
Bel met één van onze experts via 040-2377990 of mail sales@secura.com om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa