Webinar Impact wijzigingen DigiD v2.0 (Update 2018)

Tot op heden controleerde de toezichthouder alleen op ‘opzet en bestaan’. Vanaf 2019 zal er gecontroleerd gaan worden op ’werking’. Dit heeft nogal wat impact! Op15 november organiseerde Secura een webinar waarin we tekst en uitleg hebben gegeven wat deze impact precies is en hoe u hier op een efficiënte en eenvoudige manier mee om kunt gaan.

Bekijk de opname van de Webinar Impact wijzigingen DigiD v2.0 (Update 2018)

Wat betekent DigiD v2.0 (Update 2018) voor u?

Allereerst is het van belang dat u op de hoogte bent van het normenkader 2.0, de handreiking 2.0 en de wijzigingen ten opzichte van 2017. Meer dan voorheen is het van groot belang dat voor de audit ‘opzet’, ‘bestaan’ en ‘werking’ op elkaar aansluiten. Indien dit niet het geval is wordt het risico groter om een negatief oordeel te krijgen. In dit geval zal Logius een oplostermijn opleggen, waarna een nieuw audit traject moet worden uitgevoerd. Gevolg: Meer tijd, meer kosten, mogelijk imagoschade en zelfs risico tot afsluiting.

Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid. In 45 minuten informeren we u compact en gericht over de belangrijke veranderingen, de impact ervan, wat er precies van u verwacht wordt en wanneer. Het helpt u goed voorbereid te zijn op uw jaarlijkse DigiD-assessment. Bekijk hier de opname van de webinar.

Wat kunt u nog meer doen?

  • Penetratietesten periodiek laten uitvoeren door hooggekwalificeerde specialisten met een diepe kennis van de vereiste directe en indirecte normen;
  • Zowel de penetratietesten als de audit onderbrengen bij één partij. Problemen in de afstemming zorgen nogal eens voor moeizame communicatie en vertragingen in het formele audit proces;
  • Tijdig starten, omdat DigiD-audits vaak op het laatste moment worden gedaan, is ons advies om eerder te starten.

Wat kan Secura voor u doen?

Secura heeft in de afgelopen jaren een ruime ervaring opgebouwd in het uitvoeren van security- onderzoeken en Assurance audits op DigiD-aansluitingen volgens het normenkader van Logius. Wij helpen u graag om de impact van het DigiD-audit proces tot een minimum te beperken. Wij ondersteunen u met:

  • Begeleiding van de voorbereiding; wat kunt u doen om zich voor te bereiden en dit hele proces met minimale inspanningen, een korte doorlooptijd en een reëel budget te realiseren
  • Begeleiding van het hele traject; van advies, penetratietesten tot uitvoering van de uiteindelijke audit op de meest efficiënte manier.

Wilt u meer informatie? Bel met één van onze RE Auditors via 040 23 77990 of mail sales@secura.com om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa