Secura neemt deel aan Cyberveilig Nederland

PERSBERICHT
Secura neemt deel aan Cyberveilig Nederland
Eindhoven, 23 mei 2018

Met plezier maken we bekend dat Secura lid is geworden van Cyberveilig Nederland.

Cyberveilig Nederland is een nieuwe brancheorganisatie van securitydienstverleners, met als doel de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen.  Om bij te kunnen dragen aan een digitaal veiliger samenleving, wil Cyberveilig Nederland in gesprek en samenwerking met de overheid richting geven aan cybersecurity in Nederland middels het creëren van transparantie in de sector door de ontwikkeling van een gedragscode en veiligheidskeurmerk.

Secura is een onafhankelijk, gespecialiseerd kennisbedrijf op het gebied van digitale beveiliging en levert beveiligingsadviezen, audits, testen, trainingen en certificeringsdiensten aan o.a. banken, overheden en zorginstellingen. Secura identificeert IT-beveiligingsrisico's vanuit een onafhankelijk standpunt. Hiermee kunnen opdrachtgevers van Secura proactief controle houden over de eigen digitale veiligheid. Secura is betrokken in veel (internationale) initiatieven die standaardisatie van cybersecurity bevorderen.

Secura heeft als missie organisaties te ondersteunen met de beste en up-to-date kennis om samen verder te werken aan een heldere en veilige toekomst.

Voor meer informatie over onze bijdrage aan Cyberveilig Nederland, kunt u contact opnemen met Erwin Jansen, Manager Service Line Security Certification via erwin.jansen@secura.com.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa