Whitepaper DigiD v2.0 Ontwikkelingen en leerpunten

DigiD is het product van de Nederlandse overheid waarmee burgers zich kunnen authentiseren voor publieke diensten in Nederland. Organisaties die gebruikmaken van DigiD zijn sinds 2013 verplicht om een beveiligingsassessment uit te laten voeren. De spelregels rond DigiD-assessments worden continue geëvalueerd: normenkaders worden aangescherpt en verbeteringen worden doorgevoerd (door Logius en Norea). Secura houdt deze wijzigingen constant in de gaten. Graag delen wij onze ervaringen en aandachtspunten uit de praktijk.

In dit paper geven wij tekst, uitleg en concrete adviezen over de meest recente wijzigingen. Hiermee bent u goed voorbereid op de audit van 2019 en kunt u ook de audit van 2020 met goed gevolg doorlopen waarbij de impact van de wijzigingen in het DigiD-audit proces tot een minimum beperkt blijft.

 Open whitepaper

Bekijk ook de webinar Impact wijzigingen DigiD v2.0 (Update 2019) hierover die wij op 17 oktober 2019 organiseerden.  Meer informatie

Bekijk de opname van de webinar Impact wijzigingen DigiD v2.0 (Update 2019)

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa