Alle services

Security Maturity Review


Veel bedrijven kennen de volwassenheid van de organisatie niet op het gebied van informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid. Veelal ontbreekt een compleet beeld waardoor het gericht wegnemen van security risico’s niet structureel plaatsvindt.

Adobe Stock 141375321

Cyberrisico's worden steeds belangrijker voor organisaties. De professionalisering van criminele organisaties alsook de toenemende afhankelijkheid van digitale middelen en data spelen hierin een grote rol. Een datalek, hack of zelfs een ransomware-aanval kunnen een enorme impact hebben op uw organisatie. De reputatie van uw organisatie, klanten of partners kan ernstig worden aangetast. De gevolgen van een cybersecurityaanval zijn vaak moeilijk te overzien.

Om dit groeiende probleem aan te pakken, heeft Secura een Security Framework en aanpak ontwikkeld op basis van het NIST Cyber Security Framework dat de vijf fasen van cyberweerbaarheid bevat, met betrekking tot mensen, processen en technologie. Secura heeft dit raamwerk uitgebreid met Governance (ISO 27001) en Risk Management (ISO 27005).

Dit raamwerk helpt u om vanuit management perspectief te beoordelen wat de cybersecurity volwassenheid en weerbaarheid van uw organisatie is.

SMR Framework

Security Maturity Review Framework

Hoe kan Secura helpen?

Secura biedt u drie diensten die u helpen om de weerbaarheid van uw organisatie tegen geavanceerde cyberaanvallen en -incidenten te versterken.

  1. Security Maturity Self Scan - een zelfscan inclusief gratis rapportage en aanbevelingen. Aan de hand van een korte vragenlijst is het mogelijk een eerste inschatting te maken van de cybersecurity maturity van de organisatie.

  2. Security Maturity Review - een expert workshop waarin mogelijke cyberrisico’s worden geïdentificeerd en de volwassenheid van de organisatie vastgelegd op basis van de uitkomsten van deze workshop. Het rapport is een verslag van de slotbijeenkomst inclusief de daar benoemde belangrijkste aandachtspunten en de daar gebruikte presentatie.

  3. Security Maturity Assessment – een uitgebreid assessment waarin cyberrisico’s worden geïdentificeerd, en alle beheersmaatregelen worden getoetst. Het rapport is een integraal auditrapport inclusief aanbevelingen om de maatregelen te versterken

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze fact sheet. Wij gaan graag met u in gesprek hoe wij u het beste kunnen helpen.

Fact sheets

Security Maturity and Assessment Review

Overzicht van onze Security Maturity Assessment Review services

Download fact sheet file_download
Secura Contact Shape

Raising Your Cyber Resilience


Neem contact op voor een gratis advies.

+31 (0) 88 888 31 00 Maandag - Vrijdag 09:00-17:00 info@secura.com
Partners van Secura

Cybersecurity is meer dan alleen techniek. Secura werkt daarom samen met partners op het gebied van compliance en risicomanagement, integrale applicatieveiligheid, privacy, IT- en internetrecht en certificering.