Secura Gekozen als Partner in Cyberchallenge van Provincie Gelderland

Amsterdam, 10 Mei 2022

Project Troje

Cybersecuritybedrijf Secura is door de Provincie Gelderland gekozen voor de uitvoering van cyberweerbaarheidsprogramma “Project Troje”.

De provincie Gelderland wil de 51 gemeenten ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun digitale weerbaarheid. De gemeenten krijgen een nulmeting aangeboden met als uitgangspunt een verbetertraject voor de digitale omgeving. De drie best scorende gemeenten binnen de provincie winnen vervolgens een Red Teaming Assessment, waarbij de gemeenten van A tot Z worden doorgelicht.

Hoe werkt het Project Troje?


Fase 1

Er wordt in twee fases gewerkt. In fase 1 wordt er een nulmeting aangeboden bij alle gemeenten die zich hiervoor aanmelden. Daarmee wordt duidelijk wat het huidige niveau van cyberweerbaarheid is. De focus ligt primair op de menselijke factor, waarbij met twee metingen ook technische en fysieke componenten worden getest. Deelnemende gemeenten geven beveiligingsexperts dus de mogelijkheid tot een inkijkje in de eigen digitale omgeving. Een soort paard van Troje dus, maar dan met goede intenties.


Fase 2

De drie gemeenten die als beste scoren op de nulmeting gaan door naar fase 2. De betrokkenen winnen vervolgens een “Red Teaming Assessment”, een check waarbij de organisatie compleet wordt doorgelicht. De ICT-omgevingen worden op de proef gesteld via een digitale aanvalssimulatie. Met deze oefening kunnen bijvoorbeeld gaten in de monitoring en detectie worden opgespoord en zo de kwetsbaarheden van de organisatie worden blootgelegd. Na de analyse krijgen de bewuste gemeenten ondersteuning voor de verbetering van hun digitale weerbaarheid.

Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog

Peter
“Opnieuw een initiatief waarin we concreet bijdragen aan de veiligheid van onze provincie. Dit gaat ons allemaal aan. Mensen vertrouwen hun persoonlijke gegevens aan overheden toe, dat betekent dat wij daar zeer zorgvuldig mee om moeten gaan. Wat mij betreft zal Troje de digitale omgeving van overheden en haar inwoners versterken.”

Market Group Manager Behavior, Floris Duvekot:

Floris Duvekot
“We zijn enorm trots dat we als partner zijn gekozen voor dit project. We hebben met vele overheidsinstanties mogen werken en zien dat steeds meer organisaties ‘wakker’ zijn geschud en aan hun cyberweerbaarheid gaan werken. Met project Troje krijgen alle Gelderse gemeenten de kans om goed inzicht te krijgen in hun huidige cyberweerbaarheid en van Secura de handvaten om die te kunnen verbeteren op menselijk, procesmatig en technisch vlak.”

Heeft u interesse en/of vragen over een cybersecurity nulmeting, Red Teaming of andere cybersecurity diensten, dan kunt u contact opnemen met Secura via info@secura.com of 088 888 31 00.