Secura Wint Raamovereenkomst Informatiebeveiligingsdiensten Rijk

Amsterdam, 27 juni 2022

Secura heeft een belangrijke raamovereenkomst voor resultaatgerichte informatiebeveiliging projecten bij de Rijksoverheid gewonnen. Per juli 2022 gaan in totaal 10 ministeries en zelfstandige bestuursorganen gebruikmaken van deze raamovereenkomst, die is gegund aan in totaal 3 partijen te weten Secura, BDO Advisory en PwC Advisory. Met het winnen van deze aanbesteding breidt Secura’s marktgroep Public haar bijdrage aan een veiligere centrale overheid verder uit.


De aanbesteding, officieel genaamd ‘VWS Plus, resultaatverplichte ICT-/IV-opdrachten’ is namens de categorie ICT-professionals Rijk uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum EZK (IUC EZK), een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De raamovereenkomst is Europees aanbesteed en heeft een geraamde omvang van ongeveer 10 miljoen euro over een looptijd van vier jaar. In totaal nemen tien overheidsinstanties deel aan deze rijksbrede raamovereenkomsten en vormen daarmee de Rijksoverheidsmantel, te weten:

Adobe Stock 367510802
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  • Ministerie van Algemene Zaken,
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (SSC-ICT en Doc-Direkt),
  • Ministerie van Defensie,
  • Ministerie van Financiën (excl. Belastingdienst, Toeslagen, Douane),
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat),
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (Centraal Justitieel Incassobureau),
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bestuursdepartement en Inspectie voor het Onderwijs),
  • Sociale Verzekeringsbank.

Werken aan resultaatgerichte opdrachten rondom informatiebeveiliging

De opdrachten kennen een contractuele verplichting tot het opleveren van een vooraf bepaald resultaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een inspanningsverplichting). Het gaat hierbij om het uitvoeren van security testen, zoals penetratietesten, security-awareness programma’s en trainingen, adviezen op het gebied van techniek en het uitvoeren van security reviews.

Untitled design 10


“Het belang van een degelijke cybersecurity wordt ook in de centrale overheid steeds groter. Secura voert al veel werkzaamheden uit in deze klantengroep en met deze belangrijke opdracht gaat Secura een nog grote bijdrage leveren aan een veiligere Nederlandse overheid”

Christoffel Klimbie, Senior Accountmanager van Secura

Untitled design 11

“Secura heeft bewust gekozen voor een holistische benadering van de informatiebeveiliging van organisaties. We kijken naar mens, organisatie en techniek. De in deze aanbesteding gevraagde diensten passen uitstekend bij het dienstenaanbod dat Secura in de afgelopen ruim 20 jaar heeft ontwikkeld.”

Erwin Jansen, directeur Public bij Secura

Wil je meer weten over dit raamovereenkomst? Contacteer gerust Christoffel Klimbie voor al jouw vragen op info@secura.com.