Penetratietesten


Tijdens een penetratietest (of pentest) gebruiken onze ethische hackers de beschikbare tijd om op zoek te gaan naar een zwakke plek in uw beveiliging en proberen deze uit te buiten, bijvoorbeeld om verder door te dringen in een LAN- of extranetomgeving.

Het doel van het pentesten is om zo duidelijk mogelijk te illustreren wat de gevolgen van een bepaald probleem met uw IT-beveiliging zouden kunnen zijn, en wat dat voor uw organisatie zou betekenen. Met een penetratietest kunnen wij de ernst van IT-beveiligingsproblemen aantonen, zodat uw organisatie zich bewust wordt van de potentiële gevaren. Veel organisaties en bedrijven kiezen als direct gevolg van deze test voor een structurele aanpak van hun IT-beveiliging.

IMG 4070

Secura legt de resultaten van de penetratietest vast in een helder rapport met een beknopte managementsamenvatting, een uitgebreide risicoanalyse per uitkomst en aanbevelingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ons bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van penetratietesten en zijn ook CCV gecertificeerd voor het pentesten.

Kracht van VA/PT

Aangezien pentesten alleen, niet een compleet overzicht geeft van alle kwetsbaarheden, wordt de combinatie met een vulnerability assessment sterk aangeraden. Zo weet u niet alleen hoe ver een hacker kan komen, maar ook waar de rest van de zwakke plekken liggen die uw aandacht nodig hebben. Onze VA/PT service biedt het meest complete overzicht van vulnerabilities, zodat u uw cyberweerbaarheidsniveau kunt verhogen.

Ik wil graag meer weten over pentesten!

Fact sheets

Vulnerability Assessment & Penetration Testing

Overzicht van de scope, targets and technologieën van onze Vulnerability Assessments & Penetration Testing.

Download fact sheet file_download
Secura Contact Shape
Partners van Secura

Cybersecurity is meer dan alleen techniek. Secura werkt daarom samen met partners op het gebied van compliance en risicomanagement, integrale applicatieveiligheid, privacy, IT- en internetrecht en certificering.