Digitalisering van de zorg: hoe zorgt u dat u aan alle beveiligingseisen voldoet?

Digitalisering van de zorg


Er verandert veel in de zorg, vooral wanneer we het hebben over informatievoorziening. Zo wordt de patiënt steeds meer een partner voor zorgverleners en heeft hij een andere rol in zijn eigen zorgproces. Hierbij verwacht hij steeds meer onafhankelijk van tijd of plaats gegevens te kunnen inzien of aanpassen.


Daarnaast is het voor zorgprofessionals en -instellingen van belang om op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken. Ondanks alle inspanningen die zorginstellingen hiervoor nu al nemen, zet onze regering extra in op de digitalisering van de zorg.


Wat is de wet- en regelgeving omtrent privacy en toestemming? Hoe beweegt u mee met deze ontwikkelingen? Hoe past u DigiD toe binnen uw zorginstelling? In de white paper geven we antwoord op deze vragen.

White papers

Digitalisering van de zorg

Download white paper file_download