Partners van Secura


Cybersecurity is meer dan technologie alleen. Secura werkt samen met een aantal partners op het gebied van compliance en risicomanagement, geïntegreerde applicatiebeveiliging, privacy, IT- en internetrecht en certificering.

Cyberveilig Nederland

Cyberveilig Nederland is dé belangenorganisatie die zich inzet voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecurity bedrijven in Nederland. Cyberveilig Nederland wil in nauwe samenwerking met de overheid richting geven aan het verbeteren van cybersecurity binnen Nederland, door transparantie te creëren binnen de branche door het ontwikkelen van een gedragscode en een veiligheidskeurmerk. Voor meer informatie: cyberveilignederland.nl

The Hague Security Delta

Het Nederlandse veiligheidscluster 'The Hague Security Delta' (HSD) is een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan innovatieve veiligheidsoplossingen en kennisontwikkeling. In dit netwerk worden veiligheidsvraagstukken besproken en wordt kennis gedeeld over cybersecurity, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuren en forensisch onderzoek. De HSD-partners hebben een gemeenschappelijk doel: een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen. Voor meer informatie: thehaguesecuritydelta.com

PECB

PECB is een certificeringsinstantie voor personen, managementsystemen en producten volgens een breed scala aan internationale normen. Als wereldwijde aanbieder van trainings-, examen-, audit- en certificeringsdiensten, biedt PECB zijn expertise op meerdere gebieden, inclusief maar niet beperkt tot informatiebeveiliging, IT, bedrijfscontinuïteit, servicemanagement, kwaliteitsmanagementsystemen, risico & management, gezondheid, veiligheid , en Milieu. Voor meer informatie over de belangrijkste doelstellingen en activiteiten van PECB: pecb.com.

CIP

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit Participanten en Kennispartners. Participanten zijn overheidsbedrijven waarvan medewerkers meedoen aan een of meer van de werkverbanden binnen de samenwerking. Kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant verbonden zijn en een hoeveelheid uren hebben toegezegd in de samenwerking. We werken op basis van ‘voor allen, door allen’. Zie voor meer informatie: cip-overheid.nl

NIDV

De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid. Opgericht in 1984 door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken en Defensie en de industrie, zorgt de NIDV voor het duurzaam positioneren van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsector in binnen- en buitenland. De NIDV treedt op als informatieverstrekker, belangenbehartiger en dienstverlener voor de Nederlandse Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid. Voor meer informatie, zie: nidv.eu