Alle services

Security Implementatie


Wekelijks lezen en horen we over bedrijven die slachtoffer zijn van een hack of datalek van binnenuit. Informatiebeveiliging vraagt dus om uw continue aandacht.

Adobe Stock 259972712

De weerbaarheid van uw organisatie op security vlak wordt bepaald door: mensen, processen en techniek. Organisaties begrijpen dat security meer is dan een verzameling aan technische maatregelen. Bij organisaties die een hogere mate van cyberweerbaarheid nastreven, komt daarom vaak de vraag of het beleid, de processen en maatregelen voldoende zijn om weerbaar te zijn tegen aanvallen of onbedoelde datalekken.

Standaarden, Implementatie & Certificering

Standaarden als ISO 27001, het NIST Cyber Security Framework, maar ook IEC 62443 geven organisaties concrete richting in welke organisationele maatregelen er moeten zijn op het gebied van beleid, governance, risicobeheersing en processen. Veelal ontstaat dan ook de behoefte om certificering tegen deze standaarden. De meest gangbare certificering op dit gebied is de ISO 27001 standaard.

Secura kan uw organisatie helpen bij het invoeren van deze standaard en andere hierop gelijkende standaarden en certificeringen zoals de BIO (overheid), NIS (kritieke infra), IEC 62443 (gericht op OT en ICS SCADA), NEN 7510 (zorg) en de NIST Cyber Security Framework (gericht op Identify, Protect, Detect, Respond en Recover). Secura is gespecialiseerd in het ontwerpen en invoeren van een Information Security Management Systems (ISMS) gebaseerd op deze standaarden. Veel organisatie gebruiken de combinatie van bovengenoemde standaarden afhankelijk van de sector waarin zij opereren.


Hoe kan Secura helpen?

Secura kan uw organisatie helpen met de volgende diensten:

Implementatie support:
  • Nulmeting
  • Actieplannen
  • Risicoanalyse- en management
  • Opstellen beleid en maatregelen
  • Ondersteuning bij implementatie
  • Auditplanning

Audit support:
  • Interne audit (eenmalig en continue)
  • Begeleiding bij certificering

Interim services:
  • Security management consultancy
  • Specifieke interim rollen zoals: CISO, ISO, DPO

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze fact s
heet. Graag gaan wij met u in gesprek hoe wij u het beste kunnen helpen.

Fact sheets

Information Security Services

Overzicht van onze informatiebeveiligingsdiensten.

Download fact sheet file_download
Secura Contact Shape
Partners van Secura

Cybersecurity is meer dan alleen techniek. Secura werkt daarom samen met partners op het gebied van compliance en risicomanagement, integrale applicatieveiligheid, privacy, IT- en internetrecht en certificering.