Kennismiddag Privacy in de zorg - 9 mei 2017: hand-outs beschikbaar

Voldoet uw organisatie aan de regels die worden gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens? Bereidt u zich al voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in Europa van kracht wordt? De deelnemers aan onze kennismiddag Privacy in de Zorg van dinsdag 9 mei jl. zijn in ieder geval een stap dichter bij compliance met de AVG (GDPR) en hebben inzicht gekregen in dit belangrijke en complexe onderwerp.

Wat te doen in aanloop naar mei 2018?

Tijdens deze kennismiddag kregen de deelnemers praktische voorlichting om na te gaan wat er op korte en langere termijn moet worden geregeld om aan de huidige en toekomstige (Europese) wetgeving te voldoen. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: Privacy versus beschikbaarheid, Privacy in relatie tot Meldplicht datalekken/ AVG (GDPR) en NEN7510. Bekijk hier de hand-outs van de presentaties als pdf.

Heeft u de kennismiddag moeten missen maar wilt u meer informatie en advies over dit onderwerp? Neem contact met ons op. In overleg bepalen we de juiste stappen in aanloop naar de nieuwe verordening, die in mei 2018 van kracht wordt.

Ik heb nieuwe inzichten gekregen die extra zorg nodig hebben, Identity & Security Specialist

Voor wie?

Dit initiatief is speciaal bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij of voor ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, welzijn en ouderenzorg, gehandicaptenzorg en overheden en belast is met privacy en de beveiliging van persoons- en patientgegevens: Directie / Algemeen Management, Security officer, Privacy officer, Compliance officer, CISO, beleidsadviseur, ICT-manager, informatiemanager e.d.

Testen van de eigen kennis d.m.v. een quiz en de toelichting daarbij was erg leerzaam, ICT-projectmanager

Privacy in de zorg is een belangrijk en complex onderwerp. Patiëntgegevens moeten altijd beschikbaar zijn om snel adequate zorg te kunnen geven als het nodig is. Maar deze gegevens dienen ook heel goed te worden beschermd in het kader van de privacy. De wet- en regelgeving op het gebied van privacy wordt steeds strenger. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in de Agenda 2017 speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens - waaronder medische gegevens - en de beveiliging daarvan. Ook zal de autoriteit aandacht hebben voor de nieuwe EU-wetgeving: algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving is het in veel gevallen noodzakelijk om een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren en een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Organisaties (in de zorg) hebben nog ruim een jaar de tijd om aan de nieuwe verordening te voldoen, die in mei 2018 van kracht wordt. Het is van groot belang om tijdig na te gaan of processen, diensten en producten moeten worden aangepast. Secura helpt u daarbij.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa