Kennismiddag Informatiebeveiliging binnen de vitale infrastructuur

Hoe veilig zijn uw SCADA/ICS-systemen? Bereidt u zich al voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in Europa van kracht wordt? Voldoet uw organisatie aan de richtlijnen (zoals ISO 27001, IEC 62443, NIST 800-53/82, ICCF, BIR, BIG, IBI) die gelden voor uw sector? De kennismiddag 'Informatiebeveiliging binnen de vitale infrastructuur' geeft inzicht en is speciaal bedoeld voor de (ICT-) professional die belast is met dit soort vraagstukken.

Drinkwaterleidingbedrijven, waterschappen, Rijkswaterstaat, de chemische industrie, de energie- en nucleaire sector behoren tot de zogenaamde Categorie A vitale processen, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die onderscheidt.  Deze processen zijn cruciaal voor het goed functioneren van de maatschappij. Uitval leidt direct of indirect tot maatschappelijke ontwrichting. De bescherming van deze informatievoorzieningen is daarom van essentieel belang. Daarnaast wordt de bescherming van informatie steeds meer afgedwongen door wet- en regelgeving.

Is uw organisatie voldoende weerbaar? Het is belangrijk om regelmatig de kritieke infrastructuur te (laten) testen op beveiligingsrisico’s en hiertegen te beveiligen. Secura helpt u daar graag bij.

Programma

Tijdens deze kennismiddag geven we praktische informatie en checklists over de volgende onderwerpen:

 • Baseline informatiebeveiliging - 'lessons learned'
 • Privacy in relatie tot:
  • Wbp/Meldplicht datalekken
  • AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
 • De kwetsbaarheid van SCADA- en ICS-systemen

Daarnaast is er voldoende gelegenheid om met elkaar kennis te delen en verder van gedachten te wisselen over deze onderwerpen.

Voor wie?

Deze kennismiddag is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen de vitale infrastructuur en belast is met informatiebeveiliging in het algemeen en de beveiliging van SCADA/ICS-systemen in het bijzonder:

 • Directie / Algemeen Management
 • Security officer
 • Privacy officer
 • Compliance officer
 • CISO
 • ICT-manager
 • IT-specialist
 • Informatiemanager
 • Beleidsadviseur

Deelname


Datum: najaar 2017 (precieze datum volgt)
Locatie: Kantoor Secura, Vestdijk 59 – Eindhoven
Tijd: start vanaf 12.00 uur met lunch

Deze kennismiddag wordt u kosteloos aangeboden en zal ongeveer drie uur duren. Zorg dat u erbij bent en meld u nu aan! Na inschrijving ontvangt u aanvullende informatie.

@ Secura 2020
Webdesign Studio HB / webdevelopment Medusa